fbpx
Vanuston kan je naar ONDC brengen, vooruit maar.

Pharma & biotechnology companies struggle with life science Supply Chain Issues

Pharma & biotechnology companies struggle with life science Supply Chain Issues

Farmaceutische en biotechnologische bedrijven worden nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot hun toeleveringsketens. De COVID-19 pandemie heeft deze problemen bijvoorbeeld nog verergerd, omdat bedrijven te maken kregen met allerlei problemen, van grondstoffentekorten tot onderbrekingen in het transport.

In deze blogpost kijken we naar enkele van de grootste supply chain-uitdagingen van deze bedrijven. We bieden ook mogelijke oplossingen om hen te helpen deze uitdagingen te overwinnen en hun veerkracht te verbeteren.

Als gevolg hiervan wordt het belang van de efficiëntie van de toeleveringsketen nog belangrijker voor het behouden van de omzetgroei en het genereren van betere nettoresultaten.

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat de toeleveringsketen voor de biotechnologische industrie een complex toeleveringsketenprobleem is: ze hebben een efficiënte toeleveringsketen nodig om op tijd aan de eisen van hun klanten te voldoen.

Ten tweede zijn er veel manieren om de efficiëntie van de toeleveringsketen in de farmaceutische industrie te verbeteren door ervoor te zorgen dat alle componenten op tijd worden geleverd tegen een betaalbare prijs. Ten derde, stel dat een component het begeeft tijdens de productie of levering. In dat geval zal het resulteren in hogere kosten als gevolg van gederfde inkomsten door niet-levering of te late levering. Daarom is het absoluut noodzakelijk om componenten te testen voordat ze worden gebruikt om kostbare fouten te voorkomen en ook te beschermen tegen toekomstige fouten!

Vanuston cloud scm software provides support and solution for major issues in pharma supply chain, pharma scm.

SCM Uitdagingen voor farmaceutische bedrijven

In het verleden hielden farmaceutische toeleveringsketens zich alleen bezig met het produceren van hun medicijnen en hoefden ze zich niet al te veel zorgen te maken over hoe ze werden getransporteerd of opgeslagen.

Maar nu de technologie is geëvolueerd en meer mensen langer leven dankzij betere gezondheidszorgsystemen, worden farmaceutische bedrijven geconfronteerd met verschillende nieuwe uitdagingen die een grote invloed hebben op hun toeleveringsketens. Een groot farmaceutisch bedrijf kan bijvoorbeeld duizenden producten in portefeuille hebben, waarvan er veel een speciale behandeling vereisen vanwege hun gevoeligheid.

Ze moeten ook vervoerd worden om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd raken tijdens de reis en op tijd hun bestemming bereiken, zodat patiënten ze in de juiste dosis en met de juiste frequentie krijgen.

De farmaceutische industrie is ook sterk gereguleerd, dus bedrijven moeten voldoen aan veel regels en voorschriften die bepalen hoe hun producten worden behandeld en vervoerd. Deze voorschriften variëren afhankelijk van het land of de regio waar ze worden gebruikt, dus het kan moeilijk zijn voor bedrijven om ervoor te zorgen dat ze aan al deze verschillende normen voldoen en toch de hoogst mogelijke kwaliteitscontrole behouden.

Uitdagingen voor de toeleveringsketen waarmee biotechnologiebedrijven worden geconfronteerd

De biotech toeleveringsketen wordt geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen, waaronder prijs- en terugbetalingsdruk, gelijkblijvende of dalende O&O productiviteit, toenemende klachten tegen farma vanwege onethische praktijken en een gebrek aan regelgeving. Deze factoren zullen in de toekomst waarschijnlijk voor problemen blijven zorgen.

Another reason for this growth is that more people have access to medical care through public health systems, network hospitals, and clinics around the world; these services have become highly competitive due to increasing demand/supply dynamics (i.e., as countries develop more advanced healthcare infrastructure)Een andere reden voor deze groei is dat meer mensen toegang hebben tot medische zorg via openbare gezondheidszorgsystemen, netwerkziekenhuizen en klinieken over de hele wereld; deze diensten zijn zeer concurrerend geworden door de toenemende dynamiek tussen vraag en aanbod (d.w.z. naarmate landen een meer geavanceerde gezondheidszorginfrastructuur ontwikkelen).

At vanuston we provide better solution to overcome struggles, like pharma scm, life science supply chain, cloud scm software, major issues in pharma supply chain to know more please visit – http://vanuston.com/product/healthcare-supply-chain-management-software/

Inhoudsopgave